Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

07.12.2014 17:00

Na druhou adventní neděli se sešli obyvatelé Nových Ouholic včetně hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí ke svátečnímu rozsvícení vánočního stromku. Ozdobený stromek před volební místností se rozzářil v 17 hod a starosta Martin Exner všechny přivítal a popřál všem radostné Vánoce a vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2015 s vizí, aby se tu lidé opět více sdružovali a setkávali. Děti obdržely reflexní pásky s logem obecního úřadu pro bezpečný pohyb za tmy. Hosté ochutnávali lákavé pohoštění, počínaje výborným gulášem, přes ván oční cukroví všeho druhu, záviny, perníčky a jiné laskominy až po svařené víno. K vytvoření poetické atmosféry přispěl zvuk známých koled. Jsme moc rádi, že tato iniciativa Okrašlovacího spolku oslovila širokou veřejnost a sešlo se tolik svátečně naladěných lidí.