ZELENÁ LINKA 800 100 584 JE TU PRO VŠECHNY!

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí své bezplatné poradenské a informační služby veřejnosti z Kralup a okolí. Lidé mohou volat na „Zelený telefon“ a zdarma se ptát na rady v oblasti péče o životní prostředí. Spektrum přijímaných dotazů je velmi široké – od třídění odpadků, přes zápach či hluk až po ekologický boj se škůdci.

 

 

„Chci pokácet strom, potřebuji k tomu nějaké povolení?“, „Jak poznám kosmetiku netestovanou na zvířatech?“, „Jaká je dnes čistota ovzduší?“, „Co ta továrna vypouští do řeky?“, „Soused pálí odpad. Co s tím mohu dělat?“… S podobnými dotazy se můžete obracet na nonstop dispečink Ekologického centra Kralupy nad Vltavou prostřednictvím bezplatné služby Zelený telefon.

Za dobu své existence přijalo ECK již 2270 dotazů. Velkou část tvoří dotazy na kvalitu venkovního ovzduší. Druhou největší část tvoří dotazy vztahující se k odpadové problematice. V ECK se můžete ale také ptát na jevy spojené s blízkým Areálem chemických výrob (ACHV). ECK totiž spolupracuje s podniky v ACHV a snaží se veřejnost informovat o nestandartních událostech v průmyslu.

ECK zároveň přijímá stížnosti obyvatel, které pak řeší nejčastěji ve spolupráci s dalšími odborníky.

Služeb bezplatné poradny je možno využít každý všední den, v době od 6 do 22h pomocí bezplatné telefonní linky 800 100 584, osobní návštěvou kanceláře ECK na Palackého nám. 6 či položením dotazu emailem na elektronickou adresu ekoporadna@eckralupy.cz.

Vyřizování dotazů a stížností veřejnosti by mělo zvýšit informovanost o životním prostředí, a také odlehčit práci pracovníkům veřejné správy a dispečerům průmyslových podniků, na které se lidé většinou obracejí. Zelený telefon slouží především k poskytování aktuálních informací o stavu životního prostředí, dále k příjmu hlášení, poznatků či stížností obyvatel (jako např. pachová zátěž apod.), k poradenství v oblasti legislativních záležitostí (např. možnost kácení dřevin apod.)

Dispečeři ECK jsou po odborné stránce připraveni pomoci s řešením dotazů např. z oblasti odpadů, praní a čištění, škodlivin v životním prostředí, úspor tepla a energie, ochrany přírody a krajiny, ochrany spotřebitele a označování výrobků. „Naším cílem je nejen poskytovat kvalitní informace, ale také lidi motivovat k ekologickému chování,“ uvedla Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ekocentra.

EC Kralupy poskytuje maximum informací také na svých internetových stránkách www.eckralupy.cz . Zde je možné v sekci Zelený rádce najít celou řadu dotazů s odpověďmi a kontakty na úřady a organizace, to vše roztříděné do jednotlivých kategorií: zeleň, voda, odpady, nakupování atd..

Na závěr ještě zopakujeme číslo Zeleného telefonu: 800 100 584.

Zelená linka

Vážení přátelé,  

 

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při propagaci Zelené linky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou (ECK).

 

Na Zelenou linku 800 100 584 mohou zdarma volat občané nejen Kralup nad Vltavou, ale i jiných měst a obcí našeho regionu jakékoliv dotazy z oblasti ochrany životního prostředí či ekoporadenského charakteru.  Občané zde mohou získat také informace o nestandardních událostech v průmyslu, o nichž  ECK dostává od dispečinků průmyslových podniků bližší informace, a které  jsou umisťovány na webových stránkách www.eckralupy.cz.

 

Telefonické dotazy zodpovídají dispečerky ECK každý všední den v době od 6 do 22 hodin. Výjimku tvoří období dovolených, kdy je ECK v provozu od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin.

 

Velice bychom uvítali umístění upoutávky na Zelenou linku 800 100 584 na webových stránkách Vaší obce.

Pokud by to bylo možné, tak bychom velice rádi uveřejnili krátkou zprávu o Zelené lince ECK také ve Vašem místním tisku.