Přihláška ke členství

Přihláška_OSNOO.docx (14782)

Přihláška

k členství v občanském sdružení

„Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí o.s.“

 

 

 

Jméno…………………………………………………………………………………..

Bydliště…………………………………………………………………………………

Rodné č…………………………………………………………………………………

Tel.č………………………………………………………………………………………

E-mail…………………………………………………………………………………….

 

Přihlašuji se k členství v Okrašlovacím spolku Nových Ouholic a okolí o.s., IČO 02207192 s ročním členským příspěvkem ve výši * 1000,- / 400,- / 100,-Kč.

Beru na vědomí stanovy tohoto sdružení a budu se jimi při činnosti ve sdružení řídit.

 

 

 

V Nových Ouholicích, dne ………………………… …………………………………………………

Podpis

 

*- nehodící se škrtněte.