Petice za Krále Šumavy

Milí příznivci silničních cyklomaratonů,

pokud se spolu s námi chcete pokusit zachránit tradiční silniční cyklomaraton "Author Král Šumavy" www.authorkralsumavy.cz , stáhněte si tuto petici, podepište jí Vy i další sympatizující z Vaší cykloparty, z rodiny, z práce, dejte jí do Vašeho oblíbeného cykloobchodu a podobně. Podepsané podpisové archy prosím zašlete poštou do 25. července 2014 na adresu našeho spolku. Archy zkompletujeme a na konci července kompletní petici s podpisovými archy zašleme na Krajské ředitelství Policie ČR v Plzni, abychom stihli podpořit jednání pořadatelů AKŠ v jednání o letošním ročníku. Je také na nás, jestli si necháme náš oblíbený a pořadateli po léta budovaný cyklomaraton vzít.

Děkujeme za podporu.

Martin Exner

předseda Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí

 

Aktualizace:

Milí příznivci cyklomaratonu Author Král Šumavy,

31.7.2014 byla odeslána petice s podpisovými archy na Krajské ředitelství Policie ČR v Plzni. Podařilo se shromáždit 1127 podpisů. Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis a ještě více těm, kteří svou aktivitou pomáhali podpisy shromažďovat. Věřím, že naše petice pomůže k pochopení na straně policie, že Král Šumavy je fenomén, má velkou podporu ze strany veřejnosti a že je pro něj velká "společenská objednávka". Příkladnou podporu policie jsem viděl včera na Krakonošově cyklomaratonu v Trutnově - tímto bych chtěl také tamějším policistům poděkovat, opravdu příkladně "pomáhali a chránili".

O dalším vývoji - reakci plzeňské policie na naší petici Vás budeme na těchto stránkách informovat.

Zdravím

Martin Exner

 

 

Aktualizace:

odpověď úřadu v Klatovech viz pdf.Dopis MU Klatovy 20140828.pdf (438826)

 

petice ke stažení:
KŠroad_petice.doc (50,5 kB)

text petice:

 

PETICE za povolení silničního cyklomaratonu „Author Král Šumavy“ za stejných podmínek jako v jiných krajích ČR

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje povoleno pořádání cyklomaratonu „Author Král Šumavy“ za stejných podmínek, za jakých jsou povolovány podobné cyklomaratony v jiných krajích České republiky (např. Mamut Tour v Přerově, Krušnoton v Teplicích apod.) i v zahraničí (např. Arberradmarathon s mnoha tisíci účastníky v Regensburgu, který vede na Šumavu z druhé strany) a za jakých byl pořádán cyklomaraton „Author Král Šumavy“ po předchozích více než 20 let jeho existence do roku 2011, tedy bez uzavření trasy maratonu a za podmínky, že účastníci cyklomaratonu budou dodržovat všechna pravidla silničního provozu. Žádáme, aby i v případě cyklomaratonu „Author Král Šumavy“ platilo heslo Policie ČR „Pomáhat a chránit“ a ne aby to by bylo „Zakázat a zlikvidovat“. Když to jde jinde, žádáme, aby to šlo i v Klatovech.  Žádáme, aby Policie ČR konala v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR z 12.2.2014, kde vláda ČR deklaruje „Všestrannou podporu vzdělání, vědy, kultury a sportu“ jako jednu ze svých priorit.

 

Nesouhlasíme s tím, že by silniční cyklomaratony omezovaly nebo ohrožovaly ostatní účastníky silničního provozu, omezení není větší než několik minut na začátku cyklomaratonu, dokud jedou cyklisté pohromadě, tedy méně, než čekání na železničním přejezdu a po několika kilometrech když se závodníci rozjedou, neomezují nikoho více, než množství běžných cykloturistů, kteří se po Šumavě běžně pohybují.

 

Upozorňujeme, že

 

  1. Cyklomaraton „Author Král Šumavy“ je jedním z nejlépe organizovaných a zabezpečených cyklomaratonů v ČR, léty praxe prověřený systém regulovčíků na frekventovaných křižovatkách předcházel nebezpečným situacím.
  2. Cyklomaraton „Author Král Šumavy“ přivádí do Klatov množství cyklistů, často s rodinami, kteří ekonomicky podporují turistický ruch v Klatovech a Plzeňském kraji, mnoho se jich pak na Šumavu vrací i mimo cyklomaraton.
  3. Cyklomaraton „Author Král Šumavy“ provádí účastníky Šumavou tou nejekologičtější formou – na kole.
  4. Cyklomaraton „Author Král Šumavy“ je po více než 20 letech své úspěšné existence již fenoménem a patří k významným sportovně-kulturním událostem v Klatovech.
  5. Cyklomaraton „Author Král Šumavy“ má podporu starosty města Klatovy i velké části jeho občanů, kteří se jako dobrovolníci podílejí na jeho organizaci.

 

 

Z výše uvedených důvodů žádáme o povolení a podporu silničního cyklomaratonu „Author Král Šumavy“ a o Vaše písemné vyjádření k této problematice.

 

Děkujeme.

 

Petici sestavil:

Okrašlovací spolek pro Nové Ouholice a okolí, IČO 02207192, Nové Ouholice 30, 277 52,

osoba oprávněná jednat za organizaci: Martin Exner, předseda

www.noveouholice.cz

 

 

 

 

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká PETICE za povolení silničního cyklomaratonu „Author Král Šumavy“ za stejných podmínek jako v jiných krajích ČR

Petici sestavil:

Okrašlovací spolek pro Nové Ouholice a okolí, IČO 02207192, Nové Ouholice 30, 277 52,

osoba oprávněná jednat za organizaci: Martin Exner, předseda

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo, obec/město)

Podpis