výroční zpráva: činnost Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí v r.2016

24.10.2018 09:19

Spolek má celkem 14 členů,předsedou je Martin Exner.Pravidelně se scházíme každé první úterý v měsíci.
V březnu jsme pořádali úklid ,kterého se zúčastnili členové OSNNO i ostatní občané Nových Ouholic.
Vyčistili jsme příkopy podél silnice 608, veřejné prostory okolo parkoviště a hřiště, dále cestu do Starých Ouholic a pod dálniční most a cestu na hora nad Novými Ouholicemi.
V červnu jsme se zúčastnili Rodinného dne, napekli jsme nějaké koláče a pomáhali jsme i při soutěžích pro děti.
Tak jako v r.2015 jsme se zapojili do projektu promitejity- na sále Obecního úřadu jsme shlédli velmi zajímavé filmy:
Na stupních vítězů, Nový svět , Thule Tuvalu ,H2Omix , Co se nenosí 10 miliard- co máte na talíři a Kola versus auta .
V září členky spolku napekly koláče na Novoveské posvícení .
3.12. jsme připravili občerstvení na sportovní akci Koloběh Říp-Praha.
Rok byl zakončen 4.12.2016 rozsvěcením stromečku .