výroční zpráva: činnost Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí v r.2017

24.10.2018 09:20

spolek má celkem 15 členů,předsedou je Martin Exner.Pravidelně se scházíme každé první úterý v měsíci. V lednu jsme se zúčastnili 3. novoročního novoveského běhu.

V březnu jsme společně s dalšími spolky pořádali úklid v rámci akce Ukliďme Česko,kterého se zúčastnili členové OSNOO, i ostatní občané Nových Ouholic.
Vyčistili jsme příkopy podél silnice 608,  cestu na hora nad Novými Ouholicemi a břeh kolem Vltavy .
V červnu jsme se zúčastnili Rodinného dne, napekli jsme nějaké koláče a pomáhali jsme i při soutěžích pro děti.
Tak jako v r.2016 jsme se zapojili do projektu promitejity- na sále Obecního úřadu jsme shlédli velmi zajímavé filmy:
Sonita, Na sever od slunce, Švédská teorie lásky, Punkový syndrom, Běloruský sen , Šitkredit a Tři dary.
V září členky spolku napekly koláče na Novoveské posvícení .
2.12. jsme připravili občerstvení na sportovní akci Koloběh Říp-Praha.
Rok byl zakončen 25.11.2017 rozsvěcením stromečku .