výroční zpráva: činnost Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí za r.2015

24.10.2018 09:18

Pravidelně se scházíme každé první úterý v měsíci.
V březnu jsme pořádali úklid ,kterého se kromě členů zúčastnili i další občané N.O.
Celkem nás bylo 14, vyčistili jsme příkopy podél silnice 608, dále cestu na hora a  okolí zvoničky na Vepřku.
V rámci akce Ukliďme Česko jsme v dubnu uklízeli parkoviště, hřiště a kolem dráhy.
Dále jsme se zapojili do projektu promitejity-  na sále Obecního úřadu jsme shlédli velmi zajímavé filmy:
Dál nic- o stavbě dálnice D8, Žena za 50 ovcí- tradice a nelehký život žen v Afghanistánu,
Putinovy hry- o přípravách OH na Krymu. Velmi zajímavý byl i film HIPHOP-erace-příprava seniorů na soutěž v hip hopu .
V září členky spolku napekly koláče na Novoveské posvícení .
Další okrašlovací akcí bylo natření a úklid autobusové zastávky.
Koncem listopadu jsme připravili občerstvení na sportovní akci Koloběh Říp-Praha.
Rok byl zakončen 5.12.2015 rozsvěcením stromečku .