Zápis z ustavující schůze „Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí o.s.“ (OSNOO) dne 26.9.2013

13.11.2013 11:23

Body jednání

Martin Exner:

1) Představení

2) Pravidla schůzí – Budou nekuřácké. Vypnout mobily, hlásit se do diskuze, nepřerušovat se.

3) Vize – vzory z ciziny, aktivity 1. požadovat od státních orgánů důsledné plnění povinností 2. vlastní aktivity v obci, nutný aktivní a důsledný občanský přístup.

4) Zkušenost z povodní 2013 – dosaženo souhlasu SŽDC a PVL a ostatních orgánů se zahrazením oproti tvrzení paní starostky, že SŽDC zakazuje a nepovolí.

5) Stanovy – seznámení, vysvětlení

6) Přípravný výbor pro zaslání stanov k registraci na MV ČR – Martin Exner, Eva Vosmíková, Martin Cíla

7) Další kroky

a) Registrace MV ČR

b) Přihlášky

c) Zvolení předsedy, místopředsedy, 3.člena výboru, 2 členy kontrolní komise, pokladníka

d) Webové stránky – registrace domény, webhosting, příprava obsahu

e) Náměty na činnost – podle MEX:

i) vyžádat si přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let,

ii) protipovodňová opatření, vytvořit tým „Ouholických bobrů“ na stavbu zahrazení podjezdu a propustku

iii) přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

iv) označení hladin povodní na podjezdu

v) zastávka ČD - opravit

vi) zpomalovací zařízení na vjezdu do obce („ostrůvky“ nebo semafor, radar apod.)

vii) lavička na výhledu,

viii) chodník mezi hospodou a bytovkami

ix) příjezdové komunikace – bytovky, na Hory

x) hřiště na petangue, volejbal

xi) promítání z cest Exnerových

8) Náměty od členů

i) oplocení dětského hřiště

ii) lípa – památný strom

iii) příjezdová komunikace na Hory podemletá, přesazení skruží

iv) problém s katastrálními územími, kraje NO jsou v katast. území SO a Vepřek

9) „Domácí úkol“ - náměty na činnost od členů a připomínky k výše uvedeným bodům

10) Další schůze bude po registraci na MV ČR.

 

Zapsala 26.9.2013 Kamila Exnerová