Záznam ze schůze OSNOO

03.06.2014 19:00

 ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 3.6.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: B. Hlaváček, L. Klicnar, K. Vosmík, E. Vosmíková, M. Pechová, K. Skalická, Z. Těšitelová, H. Kryštůfková, L. Jedličková, N. Klicnarová, J. Skalický, M. Vopálenská, O. Vopálenský, K. Exnerová, M. Exner.

D. Resslerová

Omluveni: M. Kryštůfek

 

Schůze byla zahájena gratulací k narozeninám dvěma členům: Jaroslavu Skalickému a Nadě Klicnarové. Oslavencům přejeme vše nejlepší a děkujeme za lahodné pohoštění.

 

Připomněli jsme si přesně 1 rok od povodní v naší obci, které způsobily značné škody, ale na druhou stranu nás stmelily.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Ustanovení týkající se spolků v novém Občanském zákoníku

M. Exner

Stanovy byly přepracovány a budou spolu s dalšími dokumenty podány na rejstříkový soud k zápisu.

Ukliďme Česko - CELOSTÁTNÍ úklidová akce

M. Exner

SPLNĚNO: www.uklidmecesko.cz –17.5.2014 od 9:00- brigáda na úklid okolí Nových Ouholic.

Bylo provedeno: vysázení kytiček na náves, úklid podél silnice 608, úklid u lávky podél průhonu u trati, úklid částečně podél cesty na Hory, prosekání keřů kolem schodů ve Farské zahradě. Odvoz odpadu: část odpadu byla uskladněna do vlastních popelnic, část odvezl KSÚS. Lenka Jedličková navrhla napsat zprávu do zpravodaje, M. Exner napíše.

Povodeň 2013

M. Exner

Krajský úřad v Praze podpořil naši stížnost na neuspokojivé odpovědi OÚ a nařídil OÚ odpovědět. Městský úřad Kralupy, p. starosta Petr Holeček nám zaslal také dopis s vyjádřením k povodni a s konstatováním chyb v povodňovém plánu. OÚ poslal odpověď – Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provede úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Zatím OÚ nic nepodnikl.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. Paní Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Podle OÚ bude řešeno společně s kanalizací.

Kdo má na starosti stavební odbor OÚ-místostarosta? Projednat s OÚ.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Světelný semafor zde nemůže být kvůli stožárům vvn. Bude instalován informační radar s rychlostí – kdy?

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Projednat s OÚ bílé čáry. Lenka Jedličková navrhla zaslat dopis na KSÚS s požadavkem na údržbu silnice, připraví návrh, M. Exner zašle.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

Odpad u plotu hřbitova – Nahlášeno na www.zmapujto.cz,  OÚ přislíbil nápravu. Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

Zjistit aktuální stav řízení.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

OSNOO mění stanovy – přidal do aktivit „ochranu přírody a krajiny“, pak požádá, aby byl účastníkem řízení.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

M. Exner

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky. Vysekat jako na Vepřku, kontakty na kameníky – na hřbitově.

Opravit zastávku ČD (graffiti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

Po prázdninách bude další promítání Pěšky kolem Annapurny – Nepál.

Různé náměty na aktivity spolku

 

Turnaj v petangue, výlety….

Jednání s OÚ

 

Iniciovat novou schůzku se zastupiteli obce.

 

 

 

Příští schůze z důvodu dovolené bude konat v náhradním termínu, který bude včas všem oznámen; schůze tedy není první úterý v červenci.

 

Zapsala: Kamila Exnerová

Zaznam_ze_schůze_OSNOO_20140603.doc (53760)