ZÁZNAM ZE SCHŮZE

07.01.2014 19:00

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 7.1.2014

Přítomni: N. Klicnarová, L. Klicnar, E. Vosmíková, K. Vosmík, J. Skalický, M. Kryštůfek, H. Kryštůfková, L. Jedličková, M. Pechová, K. Skalická, P. Těšitel, Z. Těšitelová, M. Cíla, , M. Exner

 

Projednané body:

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Povodeň 2013

M. Exner

Stanovisko OSNOO zasláno OÚ v prosinci, zatím bez odpovědi. Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Sledovat protipovodňová opatření, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku

M. Exner

Zkušební zahrazení odloženo na 1.Q/2014. Propustek zabetonovat napevno? Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Vyžádat si od OÚ přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, informace o čerpání dotací

M. Exner

OÚ odmítl z důvodu časové zaneprázdněnosti, necháme na později.

Možnost veškeré platby (voda, popelnice atd.) poukazovat na účet obce bankovním převodem.

 

Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

Slíbeno OÚ. OSNOO navrhuje zasadit živý plot. OÚ posekal některé stávající keře. Bude projednáno na schůzce s OÚ.

FVE Vepřek

 

Dostává obec z FVE příspěvky? Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Organizace práce zaměstnanců OÚ

 

Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Systém odvodnění, příkopy.

 

Částečně vyčištěné příkopy. Paní Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím bez odpovědi.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční. Bude projednáno na schůzce s OÚ.

 

Údržba pozemků Státního pozemkového úřadu (rybníček u řadovek a některé okolní pozemky)

 

Postup bude projednán s OÚ.

Opravit příjezd k bytovkám

 

Proběhla částečná oprava. Podle našeho zjištění vjezd pozemku je Státního pozemkového úřadu. Převést na obec? Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav bude projednán na schůzce s OÚ.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Požádáno o dotaci na instalaci semaforu, projekt zpracován. Stav bude projednán na schůzce s OÚ.

Postavit chodník mezi hospodou a bytovkami

 

Plánován až v budoucnu. Možno urychlit dotací?

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě

 

OÚ požádá silničáře. Stav bude projednán na schůzce s OÚ.

Odpadky podél silnice 608 směrem k Nelahozevsi.

 

Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Umýt zbylou hlínu z parkoviště po skládce hlíny.

 

Bude projednáno na schůzce s OÚ.

Černé skládky (na dětském hřišti, vedle cesty na Hory, za podjezdem, vedle slepé silničky pod most D8)

 

Zejména dětské hřiště, ale ani jiné cizí pozemky nejsou skládka pro cokoliv, včetně listí a větví. Členové OSNOO požádáni o osvětu mezi sousedy.

Skládka na dětském hřišti nahlášena na www.zmapujto.cz a bude projednána s OÚ.

 

Bude projednáno na schůzce s OÚ, zda občané by mohli dávat bioodpad na konec silničky u mostu D8, kde likviduje bioodpad OÚ.

 

Majitel pozemku za zvoničkou požádán o likvidaci černé skládky pneumatik.

Vyčištění okolí slepé silničky pod most D8, zajistí obec odvoz odpadu?

 

Brigáda OSNOO, obec zajistila kontejner. Vize do budoucna – vybudovat stezku/cyklostezku na Vepřek, parkovou úpravu.

Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad

 

Bude projednáno na schůzce s OÚ, zda je možné zajistit častější úklid.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

Na nesouhlasný dopis OSNOO přišla odpověď od báňského úřadu, že OSNOO není účastníkem řízení a od pana Maurera, že pískovna zabere pouze 3,6 ha lesa, 32,4 ha zemědělské půdy a 3,2 ha ostatní půdy, že významné krajinné prvky zasahují do DP jen okrajově, že pískovna rozšiřuje biodiverzitu a že v pískovně budou prováděna taková opatření, že znečištění podzemních vod je vyloučeno.

Žádost o účast OSNOO v řízení

 

Bude poslána žádost na stavební úřad, báňský úřad a na odbor životního prostředí, aby OSNOO byl informován o připravovaných řízeních a byl účastníkem řízení.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

 

Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky.

Opravit zastávku ČD (graffiti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

Zastávka částečně opravena (nové cedule). Řešit na jaře.

Instalovat lavičku na výhledu

 

Majitel parcely 456 pan Pavel Verner souhlasí, M. Exner připraví návrh smlouvy. Odhlasováno, že se lavička zajistí. Návrh betonová lavička s plastovými prkny, cena cca 4000 Kč. Možno koupit jen betonové nohy a prkna vyrobit sami. Realizace na jaře.

http://www.parkove-lavicky.cz/0,29,betonove-lavicky.html

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

Projektor nabídla zajistit M. Vopálenská. Zapůjčení sálu bude projednáno na schůzce s OÚ.

Nástěnka o činnosti OSNOO

K. Exnerová

Bude vyrobena a instalována nástěnka pro informování občanů o aktivitách OSNOO.

Obnova návsi – úklid, vyznačení parkoviště čarami, zeleň, květiny, lavičky

 

Na jaře. Bude projednáno s OÚ.

 

 

 

Příští schůze se koná 4.2.2014 v 19,00.

 

Zapsal: Martin Exner