ZÁZNAM ZE SCHŮZE

03.03.2015 19:00

 

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 3.3.2015 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: Martin Cíla, B. Hlaváček, Z. Těšitelová, M. Kryštůfek, L. Jedličková, K. Vosmík, E. Vosmíková, J. Vosmík, K. Skalická, J. Skalický, V. Šlouf, pí. Šloufová, D. Reslerová, N. Klicnarová, L. Klicnar, K. Exnerová, M. Exner.

 

20. narozeniny slavil Jindra Vosmík a trochu větší narozeniny slavil Láďa Klicnar, děkujeme za chutné pohoštění.

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Povodňový plán

M. Exner

Byla jmenována nová povodňová komise.

Probíhá aktualizace povodňového plánu.

Probíhá povolovací proces pro stavební povolení hliníkového zahrazení podjezdu, 15.4.2015 bude podána žádost o dotaci na realizaci.

Hasičský sbor

 

Obec má smlouvu s hasiči z Veltrus.

Připravuje se smlouva s Ledčicemi o spolupráci na zahrazení podjezdu.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

Příprava projektu na revitalizaci, žádost o dotaci do 15.4.2015.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

 

Podána žádost o převod pozemku od Pozemkového úřadu na obec. Proveden průzkumný vrt v oblasti vsakovacího rybníčku, poté VHS provede studii řešení odvodnění.

Projekt obecní kanalizace

 

Připravuje se projekt kanalizace v Nové Vsi, smlouvy na břemeno pozemků.

Připravují se smlouvy na platbu stočného v Starých Ouholicích – protesty proti platbě. Připravuje se prováděcí dokumentace pro kanalizaci Miřejovice. Kanalizace Nové Ouholice – zadána projektová dokumentace. Vepřek pouze ve fázi studie. Zvažuje se spojení projektu Nová Ves a Nové Ouholice pro dotaci a realizaci. Objednávka projekčních prací pro kanalizaci Nové Ouholice byla zadána.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Občané bydlící na svahu před N. Ouholicemi prosazují na rovince před obcí omezení rychlosti na 50 km/h- poslána žádost o vyjádření policie.

Ukliďme Česko – úklid v NO  bude 7.3.2015

 

Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci 7.3.2015 – pozemek katastrální číslo 898/1 v k.ú. Nové Ouholice je v majetku obce Nová Ves. Dále úklid podél silnice, pod zvoničkou ve Vepřku – prořezali pracovníci OÚ a uklidili Kryštůfkovi. Odvoz bude organizován za pomoci KSÚS, OÚ a soukromníků.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru. Nejsou čerstvé informace.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále. Bude instalována malovaná mapa.

Realizovat promítání dokumentárních filmů od člověka v tísni

M. Exner

Byla zakoupena obcí promítačka a plátno. Byl vybrán film Člověka v tísni Dál nic, který bude promítnut 26.4. v sále OÚ.

Různé náměty na aktivity spolku

 

  • Billboardy vypovězeny. (nájem 5000 Kč a 8000 Kč/rok)
  • Vyčistit info tabuli na návsi – hotovo
  • Obnovit záhon růží před hospodou
  • Vyhubit porost křídlatky japonské na návsi – pracovníci OÚ vysekali
  •  Turnaj v petangue, výlety.
  • Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.

Skládka pod nadjezdem Nelahozeves

 

M. Exner projednal se starostou Nelahozevsi.

Informace o aktivitách obce

 

M. Exner podal informace o aktivitách obce.

Členské příspěvky na rok 2015

 

Byly vybírány, chybí pouze od 3 členů.

 

 

Příští schůze se koná 7.4.2015 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsala: Kamila Exnerová