ZÁZNAM ZE SCHŮZE

07.04.2015 19:00

 

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 7.4.2015 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: K. Skalická, H. Kryštůfková, L. Jedličková, K. Vosmík, E. Vosmíková, J. Vosmík, J. Skalický, N. Klicnarová, L. Klicnar, K. Exnerová, M. Exner.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Povodňový plán

M. Exner

Probíhá aktualizace povodňového plánu.

Máme stavební povolení hliníkového zahrazení podjezdu, 15.4.2015 bude podána žádost o dotaci na realizaci.

Hasičský sbor

 

Obec má smlouvu s hasiči z Veltrus.

Připravuje se smlouva s Ledčicemi o spolupráci na zahrazení podjezdu.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

Požádáno o dotaci na revitalizaci zeleně, provést se má v době vegetačního klidu.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

 

Podána žádost o převod pozemku od Pozemkového úřadu na obec. Proveden průzkumný vrt v oblasti vsakovacího rybníčku, poté VHS provede studii řešení odvodnění.

Projekt obecní kanalizace

 

Připravuje se projekt kanalizace v Nové Vsi, smlouvy na břemeno pozemků.

Prováděcí dokumentace pro kanalizaci Miřejovice je hotová, podává se žádost o dotaci. Kanalizace Nové Ouholice – zadána projektová dokumentace. Vepřek pouze ve fázi studie. Zvažuje se spojení projektu Nová Ves a Nové Ouholice pro dotaci a realizaci. Objednávka projekčních prací pro kanalizaci Nové Ouholice byla zadána.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Na základě požadavku občanů bude zavedeno omezení rychlosti na 50 km/h a 70km/h v opačném směru a vyznačen začátek a konec obce Staré Ouholice v lokalitě pod strání.

Okrašlovací akce

 

Poděkování za účast na brigádě 7.3., byl naplněn 20m3 kontejner (200 pytlů), připojili se myslivci a maraton klub.

Nová akce bude 18.4. v 9:00 hod: vypletí záhonku u parkoviště, vč. křídlatky, úklid hřiště, natřít tyče, na čekárnu truhlík s květinami, zasklít čekárnu, obnovit záhon růží před hospodou, uklidit nepořádek u dráhy..


 

Pálení čarodějnic

 

30.4. pořádá restaurace Posed u dětského hřiště čarodějnice

Jarní jízda veteránů

 

18.4. od 12:00-13:30 na fotbalovém hřišti Nová Ves – sraz Moskvičů a jiných značek

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru. Nejsou čerstvé informace.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále. Bude instalována malovaná mapa.

Promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět

M. Exner

V sále OÚ byl promítnut 26.4. film Dál nic, zúčastnilo se 12 diváků.

14.5. v 19:00 se bude promítat film Putinovy hry o přípravě olympiády v Soči.

Různé náměty na aktivity spolku

 

  • Billboardy vypovězeny. (nájem 5000 Kč a 8000 Kč/rok)
  • Turnaj v petangue, výlety.

 

Skládka pod nadjezdem Nelahozeves

 

M. Exner projednal se starostou Nelahozevsi.

Informace o aktivitách obce

 

M. Exner podal informace o aktivitách obce.

 

 

Příští schůze se koná 5.5.2015 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsala: Kamila Exnerová