ZÁZNAM ZE SCHŮZE

05.08.2014 19:00

 ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 5.8.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: L. Klicnar, K. Vosmík, E. Vosmíková, J. Vosmík, K. Skalická, Z. Těšitelová, N. Klicnarová, J. Skalický, H. Přibáňová, K. Exnerová, M. Exner.

 

Schůze byla zahájena gratulací dvěma oslavencům: Karlu a Jindřichovi Vosmíkovým. Oslavencům přejeme vše nejlepší a děkujeme za chutné pohoštění.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Kandidatura do podzimních komunálních voleb 10.-11.10.2014

M. Exner

Dne 31.7. byla podána na MÚ Kralupy kandidátka Otevřená Nová Ves ve složení: Martin Exner, Tamara Musilová, Jiří Karas, Eva Vosmíková, Miloslav Jedlička, Jiří Kloda, Ondřej Vopálenský, Petr Štorek, Zdena Těšitelová

Petice za povolení tradičního silničního cyklistického závodu Král Šumavy

M. Exner

K petici bylo sebráno 1127 podpisů a petice včetně podpisů byla odeslána na Krajské ředitelství Plzeňského kraje 31.7.2014.

Ustanovení týkající se spolků v novém Občanském zákoníku

M. Exner

SPLNĚNO: Stanovy byly přepracovány a OSNOO zapsáno do rejstříku, rejstříkovým soudem.

Ukliďme Česko - CELOSTÁTNÍ úklidová akce

M. Exner

SPLNĚNO: Lenka Jedličková navrhla napsat zprávu do zpravodaje, M. Exner ji napsal, uveřejněno.

Povodeň 2013

M. Exner

Napsali jsme 2.dopis na Městský úřad Kralupy, p. starosta Petr Holeček nám zaslal odpověď s vyjádřením k povodni, kde odmítá zkontrolovat plnění zákonné každoroční kontroly povodňových opatření v Nové Vsi. OÚ nám zaslal Povodňovou knihu, která však neřeší rozpor konání povodňové komise s povodňovým plánem.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provede úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Zatím OÚ nic nepodnikl – stav trvá.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. E. Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Podle OÚ bude řešeno společně s kanalizací.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Světelný semafor zde nemůže být kvůli stožárům vvn. Bude instalován informační radar s rychlostí – kdy?

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Projednat s OÚ bílé čáry. Lenka Jedličková navrhla zaslat dopis na KSÚS s požadavkem na údržbu silnice, připraví návrh, M. Exner zaslal, bez odpovědi, ale posekány příkopy.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

SPLNĚNO: Odpad u plotu hřbitova – Nahlášeno na www.zmapujto.cz. OÚ odpad odklidil. Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

Na základě nových stanov díky aktivitě „ochrana přírody a krajiny“, požádat, aby se OSNOO stal účastníkem stavebního řízení a řízení u Báňského úřadu. Platí 1 rok, nutno zaslat na stavební úřad Kralupy a ČBÚ.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

M. Exner

Objednán kameník – po provedení zakázky zašle fakturu na 1050,- Kč.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ PLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

Po prázdninách – v září - bude další promítání Pěšky kolem Annapurny – Nepál.

Iniciativa na schůzi OÚ

E. Vosmíková

Díky požadavku Evy Vosmíkové na schůzi OÚ, aby byli občané informováni o důležitém dění v obci prostřednictvím zpravodaje, se Novoveský zpravodaj výrazně zlepšil a dosáhl vyšší informační kvality.

Zlepšení práce OÚ

 

Na základě intervencí OSNOO v OÚ se zlepšil přístup k úpravám okolí v N.O.: sečení příkopů a obecních pozemků, vytrhávání trávy z chodníků…

Různé náměty na aktivity spolku

 

Turnaj v petangue, výlety. Zlikvidovat plevelné rostliny u zastávky autobusu na návsi… Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.

Zahradní slavnost

Exnerovi

Zahradní slavnost se bude konat 6.9. od 13 hod v N.O. č.p.30 u rodiny Exnerovy, všichni členové OSNOO jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

Příští schůze se koná 2.9.2014 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsala: Kamila Exnerová