Záznam ze schůze

02.09.2014 19:00

 ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 2.9.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: H. Kryštůfková, M. Kryštůfek, M. Pechová, L. Jedličková, Martin Cíla, L. Klicnar, K. Vosmík, E. Vosmíková, J. Vosmík, K. Skalická, J. Skalický, B. Hlaváček, K. Exnerová, M. Exner.

 

Dnes se na začátku schůze připomněly narozeniny Kamily Exnerové a oslavily se s pohoštěním od oslavenkyně.

Současně uplynul téměř rok od ustavující schůze spolku (26.9.2013) , také důvod k oslavě.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Kandidatura do podzimních komunálních voleb 10.-11.10.2014

M. Exner

Registrována na MÚ Kralupy kandidátka Otevřená Nová Ves ve složení: Martin Exner, Tamara Musilová, Jiří Karas, Eva Vosmíková, Miloslav Jedlička, Jiří Kloda, Ondřej Vopálenský, Petr Štorek, Zdena Těšitelová

Petice za povolení tradičního silničního cyklistického závodu Král Šumavy

M. Exner

K petici bylo sebráno 1127 podpisů a petice včetně podpisů byla odeslána na Krajské ředitelství Plzeňského kraje 31.7.2014. PČR předala petici na MÚ Klatovy. Z MÚ Klatovy přišla odpověď, že závody už nelze pořádat způsobem jako do 2011, což ale není pravda, jinde v ČR se závody pořádají beze změny.

Povodeň 2013

M. Exner

Napsali jsme 2.dopis na Městský úřad Kralupy, p. starosta Petr Holeček nám zaslal odpověď s vyjádřením k povodni, kde odmítá zkontrolovat plnění zákonné každoroční kontroly povodňových opatření v Nové Vsi. OÚ nám zaslal Povodňovou knihu, která však neřeší rozpor konání povodňové komise s povodňovým plánem. Pokračuje povolování hliníkových zábran.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provede úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Zatím OÚ nic nepodnikl – stav trvá. Bude řešeno s OÚ po volbách.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. E. Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Podle OÚ bude řešeno společně s kanalizací.

Bude řešeno s OÚ po volbách.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Bude řešeno s OÚ po volbách.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Světelný semafor zde nemůže být kvůli stožárům vvn. Bude instalován informační radar s rychlostí – kdy? Bude řešeno s OÚ po volbách.

Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Bude řešeno s OÚ po volbách.

Poškození silnice je možno evidovat na www.vymoly.cz.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

SPLNĚNO: Odpad u plotu hřbitova – Nahlášeno na www.zmapujto.cz. OÚ odpad odklidil. Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci – pozemek katastrální číslo 898/1 v k.ú. Nové Ouholice je v majetku obce Nová Ves, nutno dohodnout úklid a likvidaci odpadu.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

Na základě nových stanov díky aktivitě „ochrana přírody a krajiny“, požádat, aby se OSNOO stal účastníkem stavebního řízení a řízení u Báňského úřadu. Platí 1 rok, nutno zaslat na stavební úřad Kralupy a ČBÚ.

Provést označení hladin povodní na podjezdu

M. Exner

Splněno, zaplaceno 1.050,-Kč kameníkovi z prostředků OSNOO.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

V říjnu bude další promítání Pěšky kolem Annapurny – Nepál, termín bude upřesněn.

Různé náměty na aktivity spolku

 

Turnaj v petangue, výlety. Zlikvidovat plevelné rostliny u zastávky autobusu na návsi… Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.

Květiny u zastávky autobusu.

Naďa Klicnarová

Vysázeny nové květiny do truhlíků na návsi, pochvala Nadě Klicnarové za pěknou aktivitu.

Okolí lavičky

Jindra Vosmík

Pochvala za posekání trávy okolo lavičky na výhledu.

Zahradní slavnost

Exnerovi

Zahradní slavnost se bude konat 6.9. od 13 hod v N.O. č.p.30 u rodiny Exnerovy, všichni členové OSNOO jsou srdečně zváni.

 

 

Příští schůze se koná 7.10.2014 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsal: Martin Exner