Záznam ze schůze

04.11.2014 19:00

 ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 4.11.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: Z. Těšitelová, M. + M. Vopálenská, H. Kryštůfková, M. Kryštůfek, L. Jedličková, Karel Vosmík, E. Vosmíková, K. Skalická, J. Skalický, B. Hlaváček, D. Reslerová, K. Exnerová, M. Exner.

 

Dnes členové blahopřáli k výsledku v komunálních volbách a oslavili narozeniny B. Hlaváčka a svátek Karla Vosmíka s pohoštěním od oslavenců.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

Zhodnocení výsledků podzimních komunálních voleb 10.-11.10.2014

M. Exner

Kandidátka Otevřená Nová Ves získala 3 mandáty: Martin Exner, Tamara Musilová, Jiří Karas. Probíhají koaliční jednání s hnutím Spokojený občan. Ve středu je schůzka na OÚ. Zajišťuje se obsazení výborů – finanční, kontrolní, škodní, stavební,… V pondělí 10.11.2014 v 17:00 hod je schůze nového zastupitelstva s volbou starosty.

Povodeň 2013

M. Exner

Pokračuje povolování hliníkových zábran.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provede úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Zatím OÚ nic nepodnikl – stav trvá. Bude řešeno s OÚ po volbách.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

E. Vosmíková

Částečně vyčištěné příkopy. E. Vosmíková poslala na OÚ e-mail s přiloženými fotografiemi, proč vyčistili pracovníci obce jen některé příkopy a jiné zůstaly zanesené, zatím stále bez odpovědi, poslána stížnost.

V NO byl odvodňovací systém, zřejmě zanedbanou údržbou a neodbornými stavebními zásahy částečně nefunkční.

Podle OÚ bude řešeno společně s kanalizací.

Bude řešeno s OÚ po volbách.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

OÚ požádá. Stav nebyl projednán na poslední schůzce z časových důvodů.

Bude řešeno s OÚ po volbách.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Světelný semafor zde nemůže být kvůli stožárům vvn. Bude instalován informační radar s rychlostí – kdy? Bude řešeno s OÚ po volbách.

Oprava hlavní silnice 608

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Bude řešeno s OÚ po volbách.

Poškození silnice je možno evidovat na www.vymoly.cz.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci – pozemek katastrální číslo 898/1 v k.ú. Nové Ouholice je v majetku obce Nová Ves, nutno dohodnout úklid a likvidaci odpadu.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

Na základě nových stanov díky aktivitě „ochrana přírody a krajiny“, požádat, aby se OSNOO stal účastníkem stavebního řízení a řízení u Báňského úřadu. Platí 1 rok, nutno zaslat na stavební úřad Kralupy a ČBÚ.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

V listopadu/prosinci bude další promítání Pěšky kolem Annapurny – Nepál, termín bude upřesněn.

Různé náměty na aktivity spolku

 

Turnaj v petangue, výlety. Zlikvidovat plevelné rostliny u zastávky autobusu na návsi… Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.

Zahradní slavnost

Exnerovi

Zahradní slavnost se konala 6.9. od 13 hod v N.O. č.p.30 u rodiny Exnerovy, všichni členové OSNOO jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

Příští schůze se koná 2.12.2014 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsala: Kamila Exnerová