Záznam ze schůze

02.12.2014 19:00

ZÁZNAM ZE SCHŮZE

Datum: 2.12.2014 – ve volební místnosti N.O.

Přítomni: B. Hlaváček, Z. Těšitelová, H. Kryštůfková, M. Kryštůfek, L. Jedličková, J. Vosmík, K. Vosmík, E. Vosmíková, K. Skalická, J. Skalický, B. Hlaváček, D. Reslerová, K. Exnerová, M. Exner.

 

Členové oslavili narozeniny Evy Vosmíkové a Martina Exnera s pohoštěním od oslavenců.

 

Projednané body a průběžné úkoly

 

Projekt

Sleduje

Řešení

První kroky po podzimních komunálních volbách

M. Exner

Převzetí Obecního úřadu novým zastupitelstvem, uspořádávání dokumentů a procesů. Sestavování rozpočtu obce, VŘ na nákup zametacího vozu.

Povodňový plán

M. Exner

Do konce roku 2014 musí být hotový návrh PP. Pokračuje povolování hliníkových zábran, vč. projektu stojí 500 000 Kč, bude hledána vhodná dotace.

Hasičský sbor

 

Minulým zastupitelstvem nebyla uzavřena smlouva s hasiči z Ledvic, kteří nám pomohli při povodních, ale z Veltrus, které byly také pod vodou. Zahájeno jednání s Ledčicemi o spolupráci.

Oplotit dětské hřiště směrem k silnici

 

OÚ provede úpravy hřiště – pískový podklad volejbalového hřiště, oplocení plotem a živým plotem, OSNOO slíbilo zasadit živý plot. Zatím OÚ nic nepodnikl – stav trvá. Bude řešeno na jaře.

Systém odvodnění, příkopy, rybníček.

 

Pozemek, který je v majetku Pozemkového úřadu převést na obec – probíhá jednání. VHS provede vrt a dodá studii na vyčištění.

Projekt obecní kanalizace

 

Připravuje se projekt kanalizace v Nové Vsi. Pracuje se na návrhu ceny stočného v Starých Ouholicích.

Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní

 

Bude řešeno následně.

Zpomalovací zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.)

 

Instalace informačního radaru s rychlostí, kterou přislíbilo minulá starostka, nebyla splněna. Prověřit.

Oprava hlavní silnice 608

 

KSÚS – v jednání, je schváleno a naplánována GO silnice 608 včetně opravy můstků a propustků. Poškození silnice je možno evidovat na www.vymoly.cz.

Černé skládky (vedle cesty na Hory, za podjezdem, u plotu vepřeckého hřbitova)

 

Černá skládka u cesty na Hory bude uklizena při příští akci – pozemek katastrální číslo 898/1 v k.ú. Nové Ouholice je v majetku obce Nová Ves, úklid je naplánován po roztátí sněhu – březen/duben. U hřbitova – uklizeno, doplnit plato ke kontejneru.

Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas

 

OÚ podal žalobu proti rozhodnutí ČBÚ k dobývacímu prostoru Nové Ouholice a pověřil plnou mocí pro právní zastoupení advokáta Mgr. Jakuba Kučeru.

Žádost o účast OSNOO v řízení o dobývacím prostoru

M. Exner

Splněno.

Opravit zastávku ČD - instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih

 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO: Zastávka částečně opravena (nové cedule). Pokračovat dále.

Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání

M. Exner

3.12.v 19:00 hod bude v sále v Nové Vsi promítání Pěšky kolem Annapurny – Nepál.

Různé náměty na aktivity spolku

 

  • Obnovit jednání s majiteli billboardů na návsi (nájem 5000 Kč a 8000 Kč/rok)
  • Vyčistit info tabuli na návsi
  • Vyhubit porost křídlatky japonské na návsi – na jaře Turnaj v petangue, výlety.
  • Úprava hřiště v NO – natřít tyče pro síť, instalovat síť na volejbal.
  • Prověřit zisky ze solární elektrárny

Zavážka za obcí

 

M. Exner prověří

Členské příspěvky na rok 2015

 

Budou vybírány na příští schůzi. Podle nových stanov mají všichni bez ohledu na výši příspěvku při hlasování 1 hlas.

Rozsvícení vánočního stromku

N. Klicnarová

V neděli 7.12. v 17:00 hod bude slavnostní rozsvícení vánočního stromku v N.O., členové OSNOO zabezpečí vánoční pohoštění, hudbu a program.

 

 

 

 

 

Příští schůze se koná 6.1.2015 v 19,00 ve volební místnosti.

 

 

Zapsala: Kamila Exnerová