Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze „Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí o.s.“ (OSNOO) dne 31.10.2013

13.11.2013 11:25
Body jednání: 1) Přihlášení členů, platba členských příspěvků. Zatím přihlášeno 19 členů, přihlášení avizovali 4 další. 2) Volba orgánů sdružení: - Výboru sdružení: předseda – Martin Exner, místopředseda – Martin Cíla a člen výboru – Eva Vosmíková, - 2 členů kontrolní komise – Lenka Jedličková a...

Zápis z ustavující schůze „Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí o.s.“ (OSNOO) dne 26.9.2013

13.11.2013 11:23
Body jednání Martin Exner: 1) Představení 2) Pravidla schůzí – Budou nekuřácké. Vypnout mobily, hlásit se do diskuze, nepřerušovat se. 3) Vize – vzory z ciziny, aktivity 1. požadovat od státních orgánů důsledné plnění povinností 2. vlastní aktivity v obci, nutný aktivní a důsledný občanský...
<< 1 | 2 | 3