Vítejte na našem webu

 

Úvod

Vítejte na stránce Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí. Jde nám o zlepšení vzhledu a fungování naší obce, vytvoření naší pospolitosti a všeobecně o zlepšení kvality života v našem okolí. Zde Vás budeme informovat o našich aktivitách a o dění týkajícího se naší vesničky. Najdete zde zápisy ze schůzí, kalendář naplánovaných akcí a mnoho dalšího. Rádi bychom zde poskytli i prostor diskuzi a Vašim názorům a návrhům.

Proč Okrašlovací spolek?

Okrašlovací spolek je spolek lidí, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří cítí svůj domov v širším smyslu i za svým prahem a plotem. Jsme vděčni našim předkům za obrovské bohatství a krásy, které vytvořili svou pílí s láskou k naší zemi, cítíme závazek tento odkaz zachovat a dále rozvíjet a předat svým dětem a vnukům naše okolí hezčí, než jsme ho dostali. Chceme navázat na tradici Okrašlovacích spolků z předválečné doby.

K tomu vedou dvě linie našich aktivit – první je nezávislá občanská kontrola a oponentura činnosti orgánů a institucí veřejné správy, podnikatelských a jiných subjektů. Jde o občanský postoj každého z nás, kdy si uvědomujeme, že kompetentním a pracovitým úředníkům a politikům je třeba pomoci, podpořit je a spolupracovat s nimi na správě a zlepšení našeho okolí a těm nekompetentním, neplnícím své povinnosti je potřeba je připomínat, dožadovat se nápravy, sledovat a kontrolovat jejich práci, protože jsou placeni z našich daní a nám odpovědní. Nestačí jen nadávat, ale nedělat nic, musíme hájit své zájmy a práva. Je to mnoho práce, času, ale je to úkol nás jako občanské společnosti, který za každého z nás nikdo neudělá. Není žádné „oni“, jsme tu jen „my“, nebo ještě lépe každý z nás - „já“.

Mnoho nepěkného si dělají lidé sami – za neúctu k veřejnému prostoru, k práci a majetku druhých, za nedodržování psaných i nepsaných pravidel, například za černé skládky, nepořádek nebo posprejované zdi a mnoho dalšího marasmu nemohou jen politici. Druhá linie našich aktivit je, že budeme udržovat naše okolí čisté a pěkné a budeme ho dále okrašlovat a tím půjdeme příkladem. Je prokázané, že v udržovaném a pěkném prostředí se každý dobře cítí a je mu spíš zatěžko něco zahodit nebo zničit, v pěkném prostředí je lepší stav ducha.

Jsem příjemně překvapen zájmem a nadšením některých sousedů o Okrašlovací spolek a jeho aktivity a věřím, že to nadšení vydrží a že společně něco dokážeme. Pokud spojíme síly a každý udělá trochu, dokážeme hodně. Odměnou nám bude sousedská pospolitost a dobrý pocit z toho, že jsme přispěli k okrášlení našeho okolí.

Proto Okrašlovací spolek. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit a jak to bude vypadat za rok, za dva nebo za tři. Je to na nás.

Martin Exner, předseda Nové Ouholice 17.listopadu 2013